SEKTÖREL ÖNCELİKLER

Katkılı Çimento

string(3) "621"

Sürdürülebilir Ekonomi için Katkılı Çimento

Ülkemiz,  doğal hammaddeler ve endüstriyel yan ürün çeşitliliği açısından katkılı çimento üretimi için zengin kaynaklara sahiptir. Bu avantajdan yola çıkarak katkılı çimento üretiminin artırılması ve daha dayanıklı, sağlam yapılar için;

 • Pazar araştırmasının yapılması ve avantajlarının kullanıcılara ve kanun yapıcılara aktarılması,
 • Farklı tip çimentoların üretilmesi ve yeni pazarların oluşturulması önerilmektedir.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği olarak ülkemizde katkılı çimento kullanımının artırılmasını destekliyoruz.

Portland çimentosu klinkeri ve alçı taşının beraber öğütülmesi ile CEM I Portland Çimentosu, bazı doğal hammaddeler ve/veya sanayi yan ürünlerinin öğütmeye dahil edilmesi ile CEM I Portland Çimentosu ile aynı kalitede Katkılı Çimento tipleri üretilmektedir.
Türkiye Çimento Sektörü, sürdürülebilir çimento üretimi vizyonu ile katkılı çimento kullanımının yaygınlaşmasını desteklemektedir.

Katkılı çimento tipleri Portland Çimentosuna göre daha az klinker içermekle beraber çimento ve beton performansı üzerinde olumlu etki göstermekte, özellikle yoğun çevresel etkilere maruz kalınan ortamlarda kullanılan yapı elemanlarının üretiminde avantajlar sağlamaktadır.

Katkılı çimento tipleri:

CEM II Portland Kompoze Çimento 
CEM III Yüksek Fırın Cüruflu Çimento 
CEM IV Puzolanik Çimento
CEM V Kompoze Çimento

Ayrıca, mineral katkı kullanımı; emisyonların düşürülmesini ve enerji tasarrufunu sağlayan en önemli kaldıraçtır. Daha düşük karbon emisyonu ile çevreye daha saygılı bir üründür. Bu sayede küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve ülkemizin Uluslararası İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine katkı sağlamaktadır.


2013-2017 Yılları
Türkiye 42,5 ve 52,5 Dayanım Sınıfı Çimento Satış Dağılımı

 

2013-2016 Yılları
CEMBUREAU 42,5 ve 52,5 Dayanım Sınıfı Çimento Satış Dağılımı

2017 yılında, 32,5 ve üzeri dayanım sınıflarında katkılı ürün satışı % 40,7 (%36,3 Türkiye iç pazarı, %4,4 İhracat) oranında gerçekleşmiştir.

 • Kullanılan mineral katkılar TS EN 197-1 Genel Çimentolar Uygunluk Standardı içerisinde belirtilmiştir.
 • Doğal mineral katkılar (kalker, pişmiş şist, doğal ve kalsine puzolan)
 • Endüstriyel yan ürünler (uçucu kül,  granüle yüksek fırın cürufu, silis dumanı)
 • Katkılı çimentolar teknik açıdan katkısız çimentolar ile benzer performanslar göstermektedir.
 • Ülkemizde 1 ton çimento için % 86 klinker kullanılırken, Avrupa Birliği’nde bu oran % 75’tir.
 • Enerji verimli ve çevre dostu ürünler olan katkılı çimentoların kamu ihalelerinde teknik şartnamelere girmesi ve müteahhit firmalar tarafından kullanımlarının artırılması gerekmektedir.

Kullanım Alanları

 • Hazır Beton ve Betonarme Uygulamaları (Altyapı ve Üstyapı)
 • Kütle Betonlar (Baraj veya Köprü Betonları)
 • Madencilik ve Yeraltı Uygulamaları
 • Prefabrik Betonlar
 • Gaz Beton Ürünler
 • Endüstriyel Ürünler (Bims beton yapı elemanları, beton parke taşları, bordür taşları, beton boru, kiremit, çevre düzenleme elemanları, çimento bazlı yapı malzemeleri)

Teknik Avantajlar

 • Uzun Vadeli Dayanıklılık
 • Alkali-Silika Reaksiyonunu Azaltır
 • Büzülmeden Kaynaklı Beton Çatlaklarını Önler (rötre)
 • Sülfat ve Klor Atakları gibi Çevresel Etkilere Karşı Yüksek Geçirimsizlik
 • Kontrollü Terleme Sağlar
 • Kolay İşlenebilirlik ve Pompalanabilirlik
 • Düşük Hidratasyon Isısı
 • Etkili Priz Süresi Kontrolü

Çevresel Avantajlar

 • Karbondioksit Emisyonu Azaltılması %1 CO2 %1 klinker
 • Doğal Kaynakların Korunması 2 kg kömür %1 klinker
 • Enerji Tüketiminin Düşürülmesi
 • Endüstriyel Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi