SEKTÖREL ÖNCELİKLER

Döngüsel Ekonomi

string(3) "622"

 

Döngüsel Ekonomiye Katkı

Kaynakların bol, ulaşılabilir ve atık bertarafının ucuz olduğu varsayımına dayan, “Al, Yap ve At” esasına dayalı “Doğrusal Ekonomi” modelinde çok miktarda atık üretilir. Bunun yanında, çevresel bozulma ve iklim değişikliği oluşur, doğal kaynaklar hızla tüketilir, ithal hammadde ve yakıt ihtiyacı artar. Doğal kaynakların sınırlı olması, çevrenin korunması ve atık üretimin azaltılması ihtiyacı, çevresel ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olan “Döngüsel Ekonomi” modelini öne çıkarır.

Türk Çimento Sektörü Pozisyonu

TÜRKÇİMENTO, Çimento Sektörünün Döngüsel Ekonomideki Rolü Belgesini yayınladı. Çimento sektörü, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerinin gerçekleştiği özgün bir prosestir. Bu özelliği ile çimento üretimi döngüsel ekonomi prensiplerini uygular. Üretim aşamasında enerji geri kazanımı ve malzeme geri dönüşümü yapılır;

•    Atıkların ek yakıt olarak kullanımı

•    Belediye katı atıklarının ve çamurlarının işlemden geçirilmesi ve yakıt olarak kullanımı

•    Uçucu küllerin, cürufların hammadde olarak değerlendirilmesi

•    Atıkların alternatif hammadde olarak kullanımı

 

Sayfa son güncelleme tarihi: 03.08.2023