SEKTÖREL ÖNCELİKLER

Sürdürülebilirlik Standartları

string(3) "125"

CEN / TC 350 “İnşaat Çalışmalarının Sürdürebilirliği” Teknik Komitesi tarafından oluşturulan standartlar seti; basit bina veya inşaat işlerinden inşaat ürünlerine kadar sürdürülebilirliğin üç temel noktasının değerlendirilmesine yönelik yöntemleri içermektedir. EN 15804 standardına göre geliştirilen Çevresel Ürün Beyanları (EPD'ler), bina seviyesinde değerlendirme için ilgili çevresel bilgileri sağlar. 
Çimento ve yapı kireçleri için EPD'ler ve Ürün Kategorisi Kuralları (PCR); CEN / TC 51 “Çimento ve yapı kireçleri” komitesi tarafından geliştirilmektedir.


Çevresel Ürün Beyanları (EPD)

Çevresel Ürün Beyanları, bir ürünün çevre ile olan etkileşimini sayısal olarak Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi esasına göre belirten ve standarda (ISO 14025/TR) uygun olarak hazırlanan belgelerdir. Bu belgelerde ürünün üretimi ile ilgili olarak hammadde elde edilişinden piyasaya sürülüşüne kadar geçirdiği bütün aşamalar dikkate alınmaktadır.

Örneğin, çimento için EPD hazırlanmasında “beşikten fabrika kapısına” kadar olan etkileşimler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Kaynak kullanımı
2) Çevresel etkiler 
3) Atıklar.

Kaynak kullanımında hammaddeler (doğal veya ikincil, yenilenebilen-yenilenemeyen), su, enerji (doğal veya ikincil, yenilenebilen-yenilenemeyen) ve elektrik enerjisi kullanımları yer alır. Çevresel etkiler bölümünde salınan emisyonlar küresel ısınma, asidifikasyon, ozon azalması gibi kategoriler içinde değerlendirilir. Atıklar da zararlı ve zararsız olarak sınıflandırılır. Bu bilgiler gerektiğinde çimento ile yapılan bir ürün için hazırlanan EPD'lerde kullanılmaktadır.