TÜNELLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ

Tünellerde yangın güvenliğini sağlamakta, tünel içi yolların kaplama tipi seçimi büyük önem arz etmektedir. Asfalt kaplamalar organik bir malzeme olan bitüm ile kum ve çakıl gibi inorganik malzemelerden oluşur. Dolayısıyla, asfalt kaplamalar yanıcıdır ve yüksek sıcaklıklara karşı dirençsizdir. Asfalt yandığında zehirli gaz salınımı yapar. Çimento, su, kum ve çakıl gibi inorganik malzemelerden oluşan beton ise inorganiktir ve yanmaz. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve yangınlarda zehirli gaz salınımına sebep olmaz. Bu nedenle, yangın esnasında insanların olay yerini boşaltmaları için, kurtarma ekiplerinin ve itfaiyenin müdahale etmesi için uygun ortam sağlamaktadır.

Göstermiş olduğu üstünlüklerden dolayı, Avusturya, Slovakya, Slovenya ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesinde 1 km’yi aşan tünellerde beton üstyapının kullanılması zorunludur.

BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ

Binalarda yangın güvenliğini etkileyen en önemli parametrelerden biri tercih edilen yapı malzemesidir. Tüm dünyada yangınlarda ölüm oranları incelendiğinde en önemli kısmı konut yangınlarının oluşturduğu gözlemlenmektedir. Her yıl konutlarda çıkan yangınlardan dolayı ABD’de ortalama 3.500 kişi, Avrupa’da ise ortalama 4.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise konutlarda gerçekleşen yangınlarda yıllık ortalama 700 vatandaşımız hayatını kaybetmektedir.

Ülkemizde, Avrupa ve ABD’ye göre konutlarda çıkan yangınlarda ölüm oranının çok daha düşük olmasının ana nedeni yapı malzemesi tercihindeki farklılıktır. Örneğin, ABD’de konutların %80’ninde ahşap yapı malzemesi iken % 20’lik kısmı betonarme veya taştır. Konutlarda yangınlardan kaynaklı ölüm oranının yüksek olduğu pek çok Avrupa ülkesinde de durum benzerdir.