SEKTÖREL ÖNCELİKLER

İklim Değişikliği

İklim sistemi, şüpheye yer vermeyecek şekilde ısınmıştır. Atmosfer ve okyanuslar ısınmıştır, kar ve buzların miktarı azalmıştır, deniz seviyesi yükselmiştir ve atmosferdeki sera gazı seviyeleri artmıştır. Yirminci yüzyılın ortalarından sonra yaşanan ısınmada, insan etkisinin en büyük ihtimal olduğu uluslararası değerlendirme raporlarında yer almaktadır.
Çimento sektörü, küresel ısınmayı sınırlamak amacıyla ülkemizin de imzaladığı/taraf olduğu uluslararası iklim değişikliği anlaşmalarına ilişkin gelişmeleri takip etmektedir;

  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
  • Kyoto Protokolü
  • Paris Anlaşması

 

Türk Çimento Sektörü Pozisyonu 
Çimento sektörünün temsilcisi TÜRKÇİMENTO, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenlenen İklim Değişikliği Konferanslarını yerinde takip etmekte, zaman zaman sektörel sunumlar yapmaktadır. Buradaki gelişmeleri toplantı ve görsel olarak üyeleri ile paylaşmaktadır.

Sera Gazı Azaltımı

Çimento üretimi, küresel emisyonların yaklaşık %5’ini oluşturur. Çimento üretiminden kaynaklı emisyonlar doğrudan ve dolaylı emisyonlar olarak sınıflanabilir. Doğrudan emisyonlar, tesis tarafından kontrol edilen emisyonlardır (dekarbonizasyon ve yakıt kaynaklı emisyonlar). Dolaylı emisyonlar ise tesisteki aktivitelerin sonucu olan ancak başka tesislerden kaynaklı emisyonlardır (elektrik enerjisi tüketimi gibi). 
Türk Çimento Sektörü Pozisyonu 
Türk çimento sektörü, sera gazlarının azaltımına/kontrolüne yönelik aşağıdaki kaldıraçları uygulamak üzere çalışmalar/yatırımlar yapmaktadır;

•    Enerji verimliliğini artırmak
•    Alternatif yakıt kullanmak (özellikle biyokütle kaynaklı atıklar)
•    Klinker/çimento oranını azaltmak (katkılı çimento kullanımını artırmak)
•    Yeni ve inovatif teknolojileri kullanmak (ör. Karbon yakalama, depolama ve kullanım)

Ülkemizdeki çimento fabrikaları, mevzuat uyarınca her yıl düzenli olarak sera gazı izleme, raporlama ve doğrulama sürecini gerçekleştirir. 

Karbon Ticaret Sistemleri

Türkiye, Kyoto Protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamıyor. Ülkemizde, Kyoto Protokolü kapsamında veya bağımsız resmi bir emisyon ticaret sistemi veya emisyon vergi sistemi bulunmuyor. Bununla birlikte, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projeler uzun süredir geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.


TÜRKÇİMENTO Sektörü Pozisyonu 
Sektörümüz Avrupa Birliği ve küresel ölçekte emisyon ticaret sistemi ve vergi sistemlerini yakından takip etmektedir. Ülkemizde kamu himayesinde, emisyon piyasalarına ilişkin yürütülen projeler TÜRKÇİMENTO ve sektör temsilcileri tarafından takip edilmekte ve gerekmesi halinde çalışmalara katkı sağlanmaktadır.