SEKTÖREL ÖNCELİKLER

Avrupa Sosyal Diyalog Antlaşması (ESDA)

string(3) "127"

Kristal Silika (SiO2), endüstrilerde sıkça kullanılan ve ürünler için hayati önem arz eden ve üretim için kullanılan materyallerin temel bileşeni olan bir maddedir. Kristal Silika’ya doğada sıkça rastlanmasına rağmen, kristal silikayı içeren bir miktar tozun solunması sağlık açısından tehlikeli olabilmektedir.

Kristal Silikaya maruziyetin kontrol edilebilir olduğu düşünüldüğünde, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli hassasiyeti gösteren endüstrilerin muhtemel solunabilir kristal silika maruziyetini uygun ve güvenilir önlemlerle en aza indirmesi mümkün gözükmektedir. 
Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 139. maddesi, sorunların sözleşmelere dayalı olarak çözülmesini ve yönetilmesini, özellikle Avrupa Sosyal Diyalog Antlaşmalarının (ESDA) imzalanmasını sağlamaktadır. NEPSI ise Avrupa Silika Ağı’nın (European Network For Silica) baş harflerinden oluşan, Avrupa boyutunda işçi ve işveren kuruluşlarının imzaladığı “Kristal Silika ve Bunu İçeren Ürünlerin Kullanımı ve Uygun Maruziyeti ile Çalışanların Sağlığının Korunması Antlaşması” gereği olarak kurulmuş bir Ağ’dır.
Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) NEPSI’nin bir üyesi olup, işçi ile işveren kuruluşlarının eşit bir şekilde temsil edildiği NEPSI Konseyi’nde de yer almaktadır. NEPSI, seramik, cam, döküm, cam yünü, metal, kireç, maden, agrega, yalıtım, agrega ve çimento gibi 14 sektörde faaliyet gösteren Avrupa Birliği düzeyindeki işçi ve işveren kuruluşları tarafından imza altına alınmıştır. 

2008 yılında bu yana her 2 yılda bir NEPSI’ye taraf olan taraf ülkeler, sektörel uygulamalarını NEPSI’ye raporlamalar yapmak suretiyle bildirmektedirler. 2008 yılında yayınlanan rapora göre, Çimento Sektörü, büyük bir oranda (Avrupa’daki tüm çimento tesislerinin %99,3’ü) antlaşmaya uygunluk göstermiş, bu konuda gerekli ölçümleri yaparak, çalışanları konu hakkında bilinçlendirmiştir. 

Raporlama işlemi, özel olarak hazırlanmış ve internet üzerinde çalışan bir program sayesinde yerine getirilmektedir. Avrupa Birliği üyeleri dışında, Hırvatistan ve Norveç ile ülkemiz gönüllü olarak bu antlaşmanın tarafı olmuşlardır. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği’nin Yönetim Kurulu’nca alınan karar ile Ülkemiz Çimento Sektörü antlaşmaya taraf olma konusunda gönüllülük göstermiş ve antlaşmanın ülkemizde uygulanması hususunun Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) koordinasyonunda gerçekleştirmesini kararlaştırılmıştır.

Antlaşma gereği 2 yılda bir yapılması gereken raporlamanın 2018 yılına ilişkin olanı Mart ayı içerisinde tamamlanmıştır.