SEKTÖREL ÖNCELİKLER

İnşaat ve Yıkıntı Atıkları

string(3) "124"

Avrupa’da her yıl içeriğinin yaklaşık üçte biri beton olan inşaat ve yıkıntı atığı (C & DW) ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların oldukça az miktarı geri dönüştürülmektedir.

Avrupa Komisyonu, Avrupa genelinde inşaat ve yıkıntı atıkları (C & DW) geri dönüşüm oranlarını analiz etmek ve iyileştirmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Komisyon tarafından 2016 Kasım ayında İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi Protokolü yayınlanmıştır.

Yıkım sonrasında, beton % 100 geri kazanılabilmektedir. Birincil hammaddelere olan bağımlılığımızı azaltması ve depolama alanına gönderilen atık miktarını azaltması C & DW'den geri dönüştürülen betonun temel faydalarıdır. Geri dönüştürülmüş beton; yeni dökülecek betonda agrega olarak veya yol yapımı ve hafriyat işlerinde agrega olarak yeniden kullanılabilmektedir. Ayrıca klinker üretiminde ikincil bir hammadde olarak kırılan betondan ince parçaların kullanılması mümkündür. C & DW'in verimli bir şekilde ayrıştırılması ve toplanması sonrasında geri dönüştürülmüş materyaller için yeterli talep olması ve bu malzemelere olan güvenin arttırılması konularında çalışmalar yürütülmektedir.