SEKTÖREL ÖNCELİKLER

Çok Kapsamlı Sağlık Riski Çalışması (CHRS)

string(3) "128"

Çimento içeren tozlara maruz kalan çalışanların sağlık durumlarını tespit etmek için 2005 yılında Cembureau tarafından başlatılan Çok Kapsamlı Sağlık Risk Çalışması (CHRS), 2,5 Milyon Euro’luk Cembureau bütçesiyle yatırım yapılan bir çalışma olup, dört ana unsurdan oluşmaktadır: 

1. Bilimsel Literatür Çalışması 
2. İnşaat Sanayiinde Çimento Tozuna Maruz Kalma Çalışması 
3. Toksikolojik Çalışma 
4. Epidemiyolojik ve Klinik Çalışmalar (İleriye dönük Akciğer Fonksiyon İzleme Çalışması da dâhil olmak üzere) 

Bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar, çeşitli bağımsız bilimsel dergilerde yayımlandı.

Proje kapsamındaki önemli adımlardan birisi olan Akciğer Fonksiyon İzleme Çalışması, Norveç Ulusal İşçi Sağlığı Enstitüsü (NIOH) tarafından yönetildi ve diğer kuruluşlar NIOH'a veri giriş sağladı. Çalışma, 8 ülkeden (Norveç, İsveç, Estonya, İtalya, Türkiye, İsviçre, İspanya ve Yunanistan) 24 çimento fabrikasını ve sektördeki 3.000'i aşkın çalışanı kapsamıştır. (2007, 2009, 2011 yıllarında ölçümler yapılmıştır). 

Türkiye’nin 9 çimento fabrikasıyla yer aldığı projenin koordinasyonu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından yapılmıştır. 

Akciğer Fonksiyon İzleme Çalışması’nın sonucunda şu tespitlerde bulunulmuştur: 

  • Çimentoya ve çimento tozuna maruz kalma deri ile temas veya solunum yoluyla gerçekleşmektedir. 
  • Derinin çimentoya teması, cilt tahrişlerine veya allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Çimento tozunun solunması, tozun türü, maruziyet süresi ve seviyesine bağlı olarak solunum ile ilgili sorunlara yol açabilir.
  • Kişisel koruyucu donanımların doğru bir şekilde kullanımı, çimento sektöründeki ve inşaat sektöründeki çalışanların korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunarak muhtemel sağlık sorunlarının oluşumunu engellemektedir. 
  • Portland çimentosuna maruz kalma ile ilgili herhangi bir kanser riskinin arttığına dair bir kanıt literatürde rastlanmamıştır. Bu, çeşitli coğrafi ve demografik koşullar yanında, çeşitli potansiyel sınırlamaları olan çalışmalara göre tutarlıdır.