FAALİYETLERİMİZ

İdari Alanda
 • Sektörün problemlerinin çözümünde hükümet nezdinde girişimlerde bulunmak,

 • Sektöre halkla ilişkileri konusunda hizmet vermek,

 • Sektör ve Kamu için enformasyon merkezi görevi yapmak,

 • Sektörün yurt dışı mesleki ilişkilerinde öncülük etmek,

Eğitim Alanında
 • Üyelerine ve gelişmekte olan ülkeler çimento sektörlerine eğitim vermek,

 • Seminerler, sempozyumlar ve konferanslar organize etmek,

 • Dünya çimento sanayi, navlun ve yakıt pazarları konularındaki gelişmelerden üyelerini bilgilendirmek,

 • Çimento ve beton konusunda periyodik dergi ve kitap yayınlamak.

Teknik Alanda
 • Laboratuvarlarında sektör için temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmek,

 • Üreticilerin üretiminde karşılaştıkları problemler için çözüm üretmek,

 • Üye fabrikaların üretiminin Türk ve Uluslararası Standardlara uygunluğunu denetlemek,

 • Laboratuvarlar arası test uygulamaları yapmak,

 • Teknik ve idari konularda enformasyon merkezi olarak hizmet vermek,

 • Çimento ve beton konularında faaliyet gösteren kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,

 • Çevresel etkiler konusunda ölçüm ve danışmanlık yapmak,