Ekonomik Değerlendirmeler Müdürlüğü

Müdürlüğün ekonomik değerlendirmeler kapsamında periyodik ve süresiz yaptığı faaliyeler bulunmaktadır. Periyodik faaliyetler (çoğunluğu TÜRKÇİMENTO üyelerinden olmak üzere) sektörel istatistiklerin toplanması, değerlendirilmesi ve bu istatistiklerin dağıtılmasıdır. Bu işlem yapılırken Rekabet Kurumu tarafından belirlenen bilgi toplama, değerlendirme ve yayma prensiplerine tam olarak uyulur, toplanan bilgilerin gizliliği kuralı çerçevesinde gerekli önlemler alınır.

Bu kural çerçevesinde, aylık bazda üretim, tüketim, stok, ihracat, ithalat bilgilerinin, her yıl sonunda da kapasite, satış dağılımı vs bilgileri toplanır ve değerlendirerek ilgili kurumlara iletilir. Ayrıca her yıl sonunda, istatistiki bilgi broşürü ve sektörel değerlendirme kitapçığı hazırlanır.

Dünya çimento pazarına ilişkin bilgilerin, www.cemweek.com sitesinden derlendiği yayınımız her ay özet tercümesi ile birlikte yayınlanmaktadır.  

Birliğin 2 ayda bir yayınladığı “Çimento ve Beton Dünyası” dergisine “Sektörel Haberler” başlıklı makale hazırlanır. Makalenin kapsamı, Türk Çimento Sektöründen haberler, yatırımlar, Türkiye için stratejik önemi olan ülkelerdeki gelişmeler olarak belirlenmiştir.  

Toplanan aylık ve yıllık istatistikler, üyelere duyurulduktan sonra Birlik web sitesinin istatistik bölümüne eklenir. 

Müdürlüğün süresiz yaptığı işler ise; Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Akdeniz Havzası ve diğer önemli çimento pazarlarındaki gelişmelerin düzenli olarak takip edilmesi ve Birlik üyelerinin bilgilendirilmesi, rakip malzeme araştırmalarının yürütülmesi (Bilgi toplama, değerlendirme, yayma, vs.), Bakanlıklar, Odalar, Üniversiteler, Kamu Kurumları (Rekabet Kurumu, TOBB, OAİB, TÜİK), bankalar ve menkul kıymet şirketler gibi bilgi isteyen kuruluşlar ve öğrencilerle bilgi alışverişinin düzenlenmesidir. Bunun yanında Müdürlük, yabancı kaynaklı ve sektörü ilgilendiren genel bültenleri araştırır, inceler ve önemli bilgileri üyelerle paylaşır.

Müdürlük, özellikle medya tarafından talep edilen veri, yorum gibi istekleri sağlayarak, bu katkısı ile çimento sektörünün medyada daha fazla yer almasına destek olur. Ülke dışından gelen çimento, klinker ve malzeme talepleri veya satışları hususunda üyeler anında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra yurt dışından gelen anahtar teslimi fabrika kurulması, rehabilitasyon ve benzeri talepler Müdürlük vasıtası ile ilgili konuda üretim ve proje yapan kuruluşlara iletir.