Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü

Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ana faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir: 

 • Çevre mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konularda, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu’nda sektörün gereksinimlerine yönelik alınan kararlar doğrultusunda,ilgili Bakanlıklar ile temaslar sağlanması, yazışmalar yapılması.
 • İlgili komite sekretarya hizmetleri ve diğer TÜRKÇİMENTO komite üyelikleri
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ilgili çalışma gruplarına aktif katılım
 • CEMBUREAU çevre ve iklim değişikliği çalışma grupları üyeliği
 • Türkiye ve gelişmiş ülkelerdeki mevzuat takibi ve sektörel bilgilendirme
 • Üyelerle ile koordinasyon
 • Kamu kurumlarının ilgili proje çalışmalarında sektörel bölümlere katkı sağlanması
 • Sektörün geleceğine ilişkin mevzuat, projeler ve uygulamalar kapsamında sektöre bilgilendirme yapılması
 • TÜRKÇİMENTO yayınları ve ulusal/uluslararası yayınlar hazırlanması
 • İlgili ulusal ve uluslararası sempozyum/konferanslara katılım ve sunum yapılması
 • Sektör için öncelikli konularda eğitim düzenlenmesi
 • İktisadi İşletmeler bünyesinde oluşturulan Çevre Koordinatörlüğü kapsamında tesislere yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlığı hizmetleri verilmesi