Kalite ve Çevre Direktörlüğü, Kalite Çevre Kurulu (KÇK) icra organıdır. KÇK ise Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin bir iktisadi işletmesidir. Çimento ve ilgili sektörlerin kalite kontrol ve çevresel ölçüm hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla 1996 yılında kurulmuş, kamu, üniversite, üretici ve müşteri temsilcilerinden oluşan bağımsız ve tarafsız iktisadi bir işletmedir. KÇK aşağıdaki kurum temsilcilerinden oluşmaktadır;

 • Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğihttp://www.tcma.org.tr
 • Türkiye Hazır Beton Birliğihttp://www.thbb.org
 • Türkiye Prefabrik Birliğihttp://www.prefab.org.tr
 • Türkiye Müteahhitler Birliğihttp://www.tmb.org.tr
 • Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliğihttp://www.tmmob.org.tr
 • Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonuhttp://www.yuf.org.tr
 • Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
 • T.C Bayındırlık ve İskan Bakanlığıhttp://www.bayindirlik.gov.tr
 • T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığıhttp://www.sanayi.gov.tr/
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığıhttp://www.cevreorman.gov.tr
 • İstanbul Teknik Üniversitesihttp://www.itu.edu.tr
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesihttp://www.metu.edu.tr
 • Marmara Üniversitesihttp://www.marmara.edu.tr
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuhttp://www.tubitak.gov.tr

Kalite ve Çevre Kurulu, Ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik Uygunluk Belgesi vermek üzere muayene ve belgelendirme kuruluşu olarak örgütlenmiştir.

Kalite ve Çevre Kurulu, çimento ve ilgili ürünler konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından; TS EN ISO 17020’e göre A tipi Muayene Kuruluşu, TS EN 45011’e göre Belgelendirme Kuruluşu, ve çevre ölçümleri için kurulmuş olan çevre laboratuvarı da TS EN ISO/IEC 17025’e göre Deney Laboratuvarı olarak akredite edilmiştir. http://www.turkak.org.tr

20/11/2006 tarihinde AB Komisyonu tarafından 89/106/EEC (CPD) kapsamında EN 197-1:2000, EN 197-1:2000/A1:2004 ve EN 413-1:2004 standartları ürünleri için NB:1784 Kimlik Numarası ile KÇK Onaylanmış Kuruluş olarak atanmıştır.

1784 kimlik numarasını alan Kalite ve Çevre Kurulu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilerek, 27 Aralık 2006 tarihinde 26389 no’ lu TC Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kalite ve Çevre Kurulu'nun akredite Çevre Laboratuvarı emisyon,hava kalitesi, meteoroloji ve gürültü ölçümü konularında ülkemizin en kapsamlı laboratuvarlarından biridir. 

Kalite ve Çevre Kurulu Çevre Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olup, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan “Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan ilk laboratuvardır.

Kalite ve Çevre Kurulu, Çevre Mühendisleri Odası(ÇMÖ) tarafından verilen Büro Tescil Belgesine sahiptir.