Müdürlüğün çalışma alanları, eğitim, organizasyon, enformasyon, kütüphane ana başlıkları altında tanımlanır.
Bu çalışmalar, çimento ve beton sektörlerine, kullanıcı ve kamuoyuna, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, eğitim kurumlarına yönelik olup üyeler ve sektörler arası bilgi alışverişini de etkin biçimde sağlar.

Müdürlük, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel teknolojilerin takibi, tanıtımı ile çimento ve betonun etkin kullanımı konusunda üreticilerin, tüketicilerin ve denetleyicilerin bilinçlendirilmesi için çeşitli organizasyonlar ve eğitim programları düzenler.

Bunun yanı sıra çimento ve beton konularında yayınlanan seçilmiş pek çok periyodik yabancı dergi ve yayın ile teknik dokümantasyon konusunda sektör içi ve sektör dışı ihtiyacı olan kişi kurum ve kuruluşlara hizmet verir. Eğitim Müdürlüğü, dokümantasyon çalışmaları kapsamında ayrıca ulusal ve uluslararası dergi abonelikleri ile Birlik içerisinde gelen dergileri çalışanların kullanımına sunar.  

TÜRKÇİMENTO kurumsal dergisi olan “Çimento ve Beton Dünyası” dergisine reklam, içerik ve redaksiyon alanlarında destek veren Eğitim Müdürlüğü, Birliğin web sitesine yeni gelen yayınları duyurmaktan da sorumludur.