İletişim ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Birim, TÜRKÇİMENTO’nun önemli hedefi olan sektörün imaj ve tanıtımını, tüm iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanarak gerçekleştirir. Çimento sektörünü kamuoyuna tanıtmak, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası ilgili mesleki kuruluşları, üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmak amacı ile çeşitli konferans, seminer, atölye çalışmaları, fuar vb. organizasyonları planlar ve düzenler. Birliğin yurt içi ve yurt dışında tanıtmaktır. Bu etkinliklerin basın yayın organlarında yer alması, duyurularının yapılması, etkinlikten sonra ise söz konusu etkinliğin haberleştirilmesi de Kurumsal İletişim Birimi'nin önemli görevleri arasındadır.

İşbirliği protokolü imzalanmış olan AUCBM (Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği-2009), CMA (Hindistan Çimento Birliği- 2010) ve CCA (Çin Çimento Birliği- 2011) gibi kuruluşlar ile ilişkilerin düzenli devam etmesi de Birimin sorumlulukları içerisinde yer alır. 
TÜRKÇİMENTO, EÇKA ve YÜF web sitelerine düzenli olarak haber girişleri ve güncellenmesi sağlanmaktadır.

Birim bunların yanı sıra, ülke ve dünya gündemini takip ederek, kamuoyuna verilecek mesaj ve duyuruları tespit eder, sektöre ve kamuoyuna yönelik periyodik dergi, broşür ve bilgilendirici kitapların yayınlanmasına katkıda bulunur.

 

Dış İlişkiler

Birimin öncelikli görevi, Birliğimizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar olan Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) ve Avrupa Beton Kaplamaları Birliği (EUPAVE) ile olan ilişkilerin yürütülmesidir. 

Müdürlük, Cembureau Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Komite toplantılarının tarih, gündem ve yerlerini üyelere ulaştırır, Toplantılar öncesi yapılacak hazırlıklara yardımcı olur, CEMBUREAU Genel Kurul Toplantısına katılacak Türk delegelerin işlerini yürütür, Cembureau’ nun ve diğer dış kuruluşların Birlikten talep ettiği bilgileri derleyerek iletir, Cembureau’ nun ve diğer dış kuruluşların Birliğe ilettiği bilgileri derler, değerlendirir, tahlil ve yorumunu yapar ve sonuçları üyelerimize ulaştırır, Üç aylık olarak, aidat, katılma payları gibi bedellerin CEMBUREAU’ya ve diğer dış kuruluşlara zamanında ödenmesini sağlar, Altı aylık olarak, CEMBUREAU toplantılarına katılan delegelerin toplantı raporlarında derlediği “CEMBUREAU Toplantı Raporları”nı yayınlar.
TÜRKÇİMENTO’nun 2009 yılında üye olduğu EUPAVE ile ve 2013 yılında üye olduğu ECRA ile olan ilişkilerin aynen CEMBUREAU’da olduğu gibi yürütülmesi sağlanır.

Birliğimize yurtiçi ve yurt dışından gelen ihracat talepleri hem ihracat yapan üyelerimize duyurulmakta hem de talep sahibine üyelerimizin iletişim bilgileri gönderilmek suretiyle cavaplanmaktadır.