İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü

Müdürlük,  idari işler kapsamında üst yönetim ve sekretarya hizmetleri vermekte olup Birlik CEO’sunun Başkan ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptığı (TOBB, YÜF, TÜRKONFED vb.)ilişkili kuruluşların toplantılarının takibi, toplantı gündemi ve dosyasının hazırlanması, tutanaklarının düzenlemesi ve bu toplantılarda alınan kararların ilgili birimlere iletilmesini sağlar.

İnsan kaynakları işleri kapsamında ise,  İSG mevzuatı takibi, iş kanunu ile ilgili hükümlerin iş yerinde uygulanmasını sağlar. Personelin özlük, disiplin, sağlık ve performans değerlendirmesini düzenli olarak yapar. İç haberleşme, gelen ve giden evrakların kayıtlarının tutulması, Birliğin bilgi işlem işlerinin takip edilmesi bu müdürlüğün görevleri arasında yer almaktadır.