Tanıtım broşürü için tıklayınız.

TÜRKÇİMENTO Laboratuvarları, çimento ve benzeri malzemelerin deney ve araştırma kapsamında Mükemmeliyet Merkezi oluşturmak amacıyla UNIDO projesi ile 1978 yılında kurulmuş olup, 1995 yılında ‘Çimento ve Beton Araştırma Geliştirme Enstitüsü’ adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.

Son 43 yılda AR-GE Enstitüsü personel kadrosu ve laboratuvar olanakları çimento-beton üretici ve kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletilerek; tarafsız kalite kontrol çalışmaları, kalibrasyon, araştırma geliştirme çalışmaları, test hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

Deney Laboratuvarları 2003, Kalibrasyon Laboratuvarı 2006 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre AB-0007-T ve AB-0038-K sayılı sertifika ile çimento konusunda Türkiye’deki ilk akredite laboratuvar olarak Türkiye ve yurt dışına hizmet vermektedir.”

Türkiye’nin 2023 vizyonu ve Avrupa Birliği entegrasyonu sürecinde çevre mevzuatının uyumlaştırılması konusunda ulaştığı seviye çerçevesinde, ülkenin ve sektörün emisyon kapsamında analiz ihtiyacını karşılamak üzere TÜRKÇİMENTO Ar-Ge Enstitüsü bünyesinde Atık Analiz Laboratuvarı kurulumu 2013 yılında tamamlanmıştır.

Sektöre hizmetlerini en üst düzeyde sürdürmek konusundaki kararlılık ile Türkiye’de ilk özel Dioksin - Furan analiz kabiliyeti olan Atık Analiz Laboratuvarı 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile Türkak Akreditasyonu ve Çevre Bakanlığı Yeterlik Belgesine sahip olarak hizmet vermeye başlamıştır.

TÜRKÇİMENTO Ar-Ge Enstitüsü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak deneysel tecrübelerin de birikimi ile dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, laboratuvarlarını daha da geliştirerek ve kapasitesini genişleterek en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir.

AR-GE Enstitüsü

TÜRKÇİMENTO, teknik ve bilimsel olarak özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki görevlerini gerçekleştirmek için, bünyesinde Çimento ve Beton için bir Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurmuştur. 

a)    Enstitünün amacı, teknik ve bilimsel çalışmalarda çimento ve benzeri hidrolik bağlayıcı maddeler ile beton ve beton agregalarını üreten ve kullanan sektörlerdeki teknik-bilimsel araştırma ve geliştirmelere yardımcı olmak ve bunları teşvik etmektir.

b)    Araştırma ve Geliştirme Konuları:

 • Katkı maddeleri dahil olmak üzere hidrolik bağlayıcı maddeler ile Beton ve Beton Agrega malzemelerini teknik-bilimsel bazda geliştirmek,
 • Proses geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Birliğin amacı çerçevesinde branşla ilgili konularda ekspertiz raporu ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Üniversite ve diğer bilimsel kuruluşların ilgili çalışmalarını, işbirliği veya diğer yardımlarla teşvik etmek,
 • Danışmanlık hizmetleri, toplantılar ve uygun önlemlerle üyeleri ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler vermek,
 • Kabul edilen araştırma sonuçlarını ve diğer bilimsel çalışmaları mesleki literatürde yayınlamak,

c)    Enstitünün Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri Danışma Kurulunca kararlaştırılarak Yönetim Kurulunun onayı ile somut olarak belirlenir. Enstitü, 3. kişiler için de hizmet verebilir.

d)    Çimento ve Beton standartlarının geliştirilerek iyileştirilmesini sağlar.

Kuruluş Amacı ve Görevleri

 • Hidrolik bağlayıcılar, beton, agregalar, kimyasal ve mineral katkı maddeleri üzerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmek,
 • Bu malzemeler üzerinde çimento fabrikaları ve diğer kuruluşlar için kimyasal, fiziksel, mekanik ve içyapı özelliklerini kapsayan deneyler yapmak, standartlara uygunluğunu araştırmak,
 • Çimento fabrikalarının hammadde, katkı ve üretim prosesi konularında karşılaştıkları problemleri incelemek ve çözüm önerileri getirmek,
 • Birliğe üye fabrikaları, üniversiteleri ve bilimsel kuruluşları çimento ve beton konularında araştırma yapmaya teşvik etmek, bu tür çalışmaları desteklemek, yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Çimento ve beton konularındaki en son gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel toplantılar, eğitim seminerleri ve çeşitli yayınlarla duyurmak,
 • TÜRKÇİMENTO’nun görevleri çerçevesinde kamu ve özel sektör için ekspertiz ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,
 • Türk Standardları Enstitüsü ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte çalışarak çimento ve beton konularında standartların hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Laboratuvardaki çeşitli deney ve ölçüm cihazlarının kalibrasyon işlerinde çimento fabrikalarına ve diğer kuruluşlara hizmet vermek.

Kalite Politikası

1.     Deney ve Kalibrasyon hizmetleri vermekte olan laboratuvarlarımız, müşteri tatmini ve memnuniyetini en üst düzeyde gözeterek kuruluşun saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek, bunu müşteri ile diyaloglarda ön plana çıkarmak.
2.     TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini uygulamak, sürekli iyileştirilerek etkinliğini ve gelişimini sağlamak. Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak personelin kalite dokümanlarını öğrenmelerini, politika ve prosedürlere uygun çalışmalarını sağlamak.
3.     Müşteri taleplerini doğru ve seri olarak karşılamayı ilke edinerek, en iyi düzeyde teknolojiyi takip ederek,  iyi mesleki ve teknik uygulama ile doğru hizmeti ilk defada ve zamanında vermek.
4.     Kullanılan metotlarda yasal mevzuata uymak, ulusal ve/veya uluslararası standartları veya Laboratuvarın geliştirdiği metotları esas almak ve en üst düzeyde gizliliği sağlamak.
5.     Yapılan tüm işlerde,  uygulanan ve adaptasyonu yapılacak tüm metotlarda çevreye saygılı olmak ve çevreyi korumak.

AR-GE Laboratuvarları organizasyonu iki ana branştan oluşmuştur. Branşlar, bunların fonksiyonları, yürütülen araştırma ve deney faaliyetleri aşağıda verilmiştir.

 • Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları (KKBDL)
 • AR-GE İnovasyon Projeleri ve İş Geliştirme Birimi