BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Katkılı Çimento Nedir?

Ana bileşen olarak klinker dışında uçucu kül, yüksek fırın cürufu, puzolan ve kireç taşı gibi mineral bileşenler içeren ve CEM I çimentosuna oranla düşük karbonlu olmalarıyla öne çıkan çimentolardır.

Katkılı çimentolar, CEM I Portland çimentosuna oranla daha az klinker içermeleri ve beton performansını olumlu etkileyen özellikleriyle öne çıkmaktadır. Düşük karbonlu katkılı çimentolar özellikle yoğun çevresel etkilere maruz kalınan ortamlarda betonarme yapının hizmet ömrü boyunca dayanıklı kalmasını sağlamaktadır. Ülkemizde CEM I Portland çimentosu ile eşdeğer performansa sahip düşük karbonlu katkılı çimentolar üretilebilmektedir.

Katkılı çimento tipleri Portland çimentosuna göre daha az klinker içermekle beraber çimento ve beton performansı üzerinde olumlu etki göstermekte, özellikle yoğun çevresel etkilere maruz kalınan ortamlarda kullanılan yapı elemanlarının üretiminde avantajlar sağlamaktadır.

Ayrıca, mineral katkı kullanımı; emisyonların düşürülmesini ve enerji tasarrufunu sağlayan önemli bir kaldıraçtır. Daha düşük karbon emisyonu ile çevreye daha hassas bir üründür.