BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Döngüsel Ekonomi Nedir?

Doğal kaynakların sınırlı olması, çevrenin korunması ve atık üretimin azaltılması ihtiyacı, çevresel ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olan “Döngüsel Ekonomi” modelini öne çıkarır.

Döngüsel ekonomide “üretim-tüketim-atık yönetimi-atıktan kaynağa dönüşüm” halkası bulunur. Bu döngüde; hammadde ve ürünlerin sistemde daha uzun süre kalması, atık üretiminin en aza indirilmesi esastır. Amaç, döngüden dışarıya çıkacak kaynakları azaltmak ve sistemin optimum şekilde çalışmasını sağlamaktır.