HABERLER

YÜF SEKTÖR TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26 Şubat 2019

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) sektör toplantısı Ankara’da geniş katılımla gerçekleştirildi.  KİSAD Başkan Vekili Erol ÜÇÜNCÜ'nün başkanlık yaptığı Başkanlık Divanı'nda AGÜB'ten Şevket KORUÇ ve TÇMB'den Feyyaz ÜNAL katip üye olarak yer aldı.  Sektörün değerlendirildiği, gelecek dönem hedeflerinin paylaşıldığı, enerji ve çevre gündemlerinin ele alındığı toplantıda, ‘Beton Bariyerler’, ‘Geçirimli Beton’ ve ‘Beton Yollar’ konuları öne çıktı. Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Sektör Toplantısı, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Başkanı ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkan Vekili Suat Çalbıyık’ın ve Federasyon Üye Birlik Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. 2018 yılının değerlendirildiği ve 2019 yılına ilişkin sektör öngörülerinin, sektör temsilcileriyle paylaşıldığı toplantıda; çevre ve enerji verimliliği konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Ölümlü trafik kazalarını yüzde 20 azaltabiliriz Çevre ve enerji verimliliği konularının Federasyon olarak öncelikleri konumunda olduğunu vurgulayan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Başkanı Suat Çalbıyık, “Türkiye’de her gün gerçekleşen trafik kazalarında 22 kişinin yaşamını kaybediyor” dedi. Çalbıyık, “Bu oran çok vahim bir resmi gözler önüne sererken beton bariyerlerin hayati önemini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Beton bariyerler bölünmüş yollarda karşı şeride geçmekten kaynaklı trafik kazalarını engellerken ölümlü trafik kazalarını yüzde 20 oranında azaltıyor. Ayrıca çelik bariyer yerine beton bariyer kullanımının motorcular için de ölüm riskini yüzde 36 azalttığı tespit edilmiştir. Biz de bu nedenle beton bariyerin yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Geçirimli beton ile su tüketimi azalacak, sel felaketleri önlenecek Geçirimli beton teknolojisinin, Türkiye ekonomisi ve çevre konuları ile alakalı önemli bir gündem olduğunu dile getiren Çalbıyık, “Avrupa’da da giderek yaygınlaşan bu teknoloji, özellikle park alanları, kaldırım ve yürüyüş yollarının vazgeçilmezi oluyor. Geçirimli beton, klasik kaplama yüzeylerin aksine yağmur suyunu geçirimli yüzeyi sayesinde kirletmeden yer altı kaynaklarımızla buluşturma imkanı veriyor. Bu beton tipi ile hem sel felaketlerini önleyebiliriz hem de su tüketimini azaltarak çevremizin korunmasına katkı sağlayabiliriz.” dedi. Enerji verimliliği ile 300 Milyon Dolar tasarruf Federasyon olarak karbon yakalama, değerlendirme ve depolama konularında yoğun bir araştırma ve geliştirme çalışması yaptıklarını ifade eden Çalbıyık, ‘Sıfır atık’ felsefesine destek verdiklerini ve geri dönüştürülemeyen evsel atıkları fabrikalarında yakıt olarak kullandıklarını söyledi. Türkiye’de belediye çöp depolama sahalarına kurulacak Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Kurutma Tesisleriyle yılda 30 milyon ton çöpten yaklaşık 7 milyon ton yakıt üretilebileceğini aktaran Çalbıyık, “Bu yakıtların çimento sektöründe kullanılmasıyla 3 milyon tona yakın kömürün ithalatı önlenerek her yıl 300 milyon dolar tasarruf sağlayabiliriz. Bu da cari açığımızın azaltılması demek. Avrupa Birliği’nde olduğu gibi çimento sektörü, yakıt ihtiyacının yüzde 44’ünü bu çöplerden karşılayabilir” dedi. Sektör olarak ‘enerji üretimi’ de yaptıklarını ekleyen Çalbıyık, “2018 yılı Aralık sonu itibariyle Türk Çimento Sektörü olarak 12 fabrikamızda kurulu toplam 21 hat sayesinde 120 megawatt atık ısı geri kazanımı gücüne ulaşmış durumundayız. Devlet teşviki olmaksızın fabrikalarımız kendi yatırımlarıyla yaklaşık 480 bin hanenin günlük elektrik tüketimine karşılık gelen enerjiyi geri kazanıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sisteme dahil olacak 4 fabrikamızla birlikte ülkemiz için katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Çalbıyık’ın açılış konuşmasının ardından sözü devralan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah TANCAN, “Özellikle son yıllarda enerji verimliliği bilincinin artmasıyla Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım sistemleri ülkemizde de önem kazanmıştır” dedi. Bakan Yardımcısı TANCAN sözlerine, “Uygulamalarda Çimento sektöründeki elektrik enerjisinin tüketiminin yıllık yaklaşık %20-30’a yakınının ulusal enerji ağına geri kazandırılabileceği hesaplanmıştır” diyerek devam etti. Bakanlığımızın yürüttüğü enerji verimliliğinin artırılması projesi kapsamında Çimento Sektörü başta olmak üzere belirlenen 7 Sanayi alt sektöründe, Sektörel Enerji Etüt Kılavuzları hazırlanmıştır diyerek Bakanlık olarak Enerji Verimliliği projelerine verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.