HABERLER

Volkan Bozay, 14. Türktay Platformu Yürütme Kurulu Başkanı

04 Aralık 2023

Etkin bir atık yönetiminin ve geri dönüşümün oluşumuna ve gelişimine destek sağlamak amacıyla STK’ların ve özel kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşturulan Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi 14. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı’na TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay getirildi. 

14. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Volkan Bozay, platformun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevre ve ülke çıkarlarının gözetilmesi önceliği çerçevesinde stratejiler oluşturarak, hayata geçirmesi için çalışacağını söyledi. Bozay, Türkiye’nin ‘2053 Vizyonu’nda sürdürülebilir yeşil ekonomi kapsamında ‘atık yönetimi ve geri dönüşümün de yer aldığını hatırlattı.

Platformun faaliyetlerinde eskiden olduğu gibi TÜRKÇİMENTO’nun da katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Volkan Bozay, “Türk çimento sektörü olarak üretim ve satış rakamlarındaki başarılarımız dışında yeşil mutabakata uyum, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, enerji verimliliği ve dijitalleşme konularında da başarılarımızla dünya liginde yer almayı hedefliyoruz. Özellikle ikiz dönüşüme sektör olarak adaptasyon sürecindeyiz. Dijitali yeşilden ayıramayacağımız bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz. Bu geçişte de bir diğer önemli unsur toplumsal dönüşümdür. Dolayısıyla ikiz dönüşüm sürecini üçüz dönüşüm olarak revize etmemiz gerekiyor” dedi. 

Bozay, ülke genelinde yayılmış 56 entegre ve 21 öğütme tesisiyle faaliyet gösteren Türk çimento sektörünün dünyanın beşinci en büyük ve Avrupa'nın lider üreticisi olduğunu, ayrıca klinker ve çimento toplamında dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olarak 100'den fazla pazara hizmet verdiğini vurguladı.