HABERLER

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik Oybirliğiyle TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanı Seçildi

05 Mayıs 2021

Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı görevine oybirliğiyle getirildi. Yeni Meclis Başkanı Fatih Yücelik, “Çimento sektörü olarak önce insan yaklaşımıyla iş güvenliği önceliğimizi koruyarak, çimento sektörünün yurt içi ve yurt dışında büyümesini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışında global tedarik zincirinin bozulması nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışı ve lojistik sorunlarla da mücadeleye devam edeceğiz. Sektörümüz 2021 yılında büyümesine devam etmektedir” dedi.

TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis toplantısında konuşan Fatih Yücelik, Türkiye’nin Vietnam’ın ardından dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu hatırlatarak, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren çimento sektörünün en büyük pazarının ABD olduğunu belirtti. Yücelik, çimento sektörünün yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden, 1,7 milyar dolar ciro ve 1,1 milyar dolar ihracat geliri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan stratejik bir sektör olduğunu vurguladı.

Çevre konusunun çimento sektörünün en önemli gündem maddelerinin başında geldiğini vurgulayan Fatih Yücelik, şunları söyledi:

“Enerji verimliliği yatırımları, biyokütle kullanımı, atık ısıdan elektrik üretimi, katkılı çimento üretimi konularında sektörümüzde büyük yatırımlar yapılıyor. Sürdürülebilirlik alanında alınan önemli aksiyonlar var. Uzun yıllardır yaptığımız enerji verimliliği yatırımları ile karbon emisyonlarını azaltan bir sektörüz. Türk çimento sektörü alt yapı hazırlığını kendi öz sermayesiyle yapan çimento sektörünün mevzuatlar anlamında desteklenmesi ve uygun şekilde hazırlanmış belediye atıklarının ekonomiye kazandırılması önemlidir. Bu yaklaşım sıfır atık stratejisinin de önemli adımlarından biri olmalıdır.”

Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon vergisi konuları kamu özel sektör olarak birlikte üzerine gidilmesi gereken ve önümüzdeki dönemde sektörün ihracat gücünü azaltabilecek önemli tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Fatih Yücelik, “Sektörümüz kendine düseni yaparak yatırımlarıyla çevreci üretimi desteklemekte ve düşük karbon salınımı ile birçok ülkeye örnek olmaktadır. Çevre yatırımı için de ek teşviklerin gündeme alınması sürecin desteklenmesi açısından önemli görülmektedir. TÜRKÇİMENTO olarak önemli olarak konuyla ilgili Karbon Yol Haritası çalışmasını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.