HABERLER

TÜRKÇİMENTO Vizyon Sohbetleri Devam Ediyor

4 Şubat 2021

4 Şubat TÜRKÇİMENTO Vizyon Sohbetleri Karbon Sohbetleri “Hedef 2050 Yolunda Çimento Sektörü Karbon Yakalama ve Kullanımı, Hidrojen Yakıtı” başlığında düzenlendi. TÜRKÇİMENTO AR-GE Enstitüsü ev sahipliğinde ve Prof. Dr. İskender Gökalp’in sunumuyla gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay üstlendi.  

Etkinlikte, hidrojenin bir enerji taşıyıcısı özelliğine sahip olması sebebiyle fosil yakıtlara ikame olarak kullanılabilirliği ve temiz bir üretim sürecinden geçirildiğinde CO2 salınımı azaltılıp aynı zamanda organik atıklardan üretme yöntemi ile döngüsel ekonomiye de destek sağlayabileceğine değinildi. Hidrojenin kullanımında kimyasal ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanan riskleri de tanımlayarak yangın ve patlama gibi tehlikeleri en aza indirecek süreçlerle üretime gidilmesi gerektiği vurgulandı.  

Prof. Dr. İskender Gökalp yaptığı sunumda ayrıca, Türkiye’nin hidrojen stratejisinin belirlenmesi ile ilgili izlenecek yollar ve teknolojinin uygulanabilirliği için yenilikçi, çevre atık konularına çözüm getiren ve döngüsel ekonomi sistemini benimseyen bir yaklaşım içinde olunması gerektiğine dikkati çekti.  

Yayını izlemek için tıklayınız.