HABERLER

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi’nde Yer Aldı

29 Eylül 2021

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği organizasyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi dijital mecrada 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti.

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu moderasyonuyla etkinlik, “İklim Dirençli Türkiye İçin Yeşil Toparlanma Atık Ve Enerji Yönetiminin Rolü” temasıyla düzenlendi.

TÜRKÇİMENTO'nun Altın Sponsor olduğu etkinlikte “Karbon Yönetimi ve Endüstri” oturumunda konuşan TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, Türk çimento sektörü hakkında güncel verileri paylaşarak sektörün sürdürülebilirlik çerçevesindeki çalışmalarına öncü olma hedefiyle Avrupa Birliği iklim ve çevre politikalarını, Türkiye çimento sektörünün uyum sürecini yakından takip edildiğini ifade etti. Sektörde enerji verimliliği yatırımları, biyokütle kullanımı, atık ısıdan elektrik üretimi, katkılı çimento üretimi konularında büyük yatırımlar yapıldığını söyleyen Bozay, sürdürülebilirlik alanında alınan önemli aksiyonları katılımcılarla paylaştı.

Volkan Bozay konuşmasında şunları söyledi:

“Sektörümüz, ülkemizde yürürlükteki karbon emisyon mevzuatına tam uyum sağlıyor. Ayrıca 2015 yılından bu yana doğrulanmış sera gazı raporlarını düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduğumuzu da belirtmek isterim.

Enerji verimliliği konusunda sektörümüzdeki diğer önemli konu da atık ısı geri kazanımıdır. Çimento üretim prosesinde oluşan ve fabrika ana bacasından atmosfere atılan sıcak gazların enerjisi, atık ısı geri kazanımı tesisleri sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Hali hazırda 16 fabrikadaki 25 hatta 141,5 MW elektrik enerjisi üretilmekte.

Bu sayede yaklaşık 500 bin konutun günlük tüketimine denk gelen elektrik ihtiyacını, sadece prosesimizden çıkan atık ısı ile karşılamaktayız.  Bir bu kadar daha yatırım yapma potansiyelimiz var. Türk çimento sektörü 2020 yılında yaklaşık 1,2 milyon ton atıktan toplam enerjisinin %8,5’ini üretti ve yaklaşık 500 bin ton ithal petrol koku tasarrufu sağladı. Avrupa Birliğinde %46 olan atıktan enerji üretim oranına ülkemizin de ulaşması ile karbon emisyonlarımızı daha da düşürmek mümkün olacaktır.

Çimento sektörü olarak ömrünü tamamlamış lastikleri fosil yakıt yerine alternatif yakıt olarak kullanıyoruz. Bu lastiklerin içerdiği biyokütle sayesinde sera gazı azaltımı gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda ömrünü tamamlamış lastik kullanımı ile 865 bin ton karbondioksitin atmosfere salımını engelledik.”

Paris Anlaşması konusunda son gelişmelere de değinen Bozay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Paris Anlaşması'nı önümüzdeki ay onaylama kararına vurgu yaparak “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021 yılında yayınlanan İklim Değişikliği ile Mücadele Sonuç Bildirgesi ile temiz üretim teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret Sisteminin hayata geçirileceğini açıkladı. Paris Anlaşmasına taraf olunmasıyla bu sürecin hız kazanacağını düşünüyoruz.

Taslak sınırda karbon düzenlemesi mekanizması metnindeki muafiyet maddesi ile ülkemizde ulusal emisyon ticaret sistemi kurulmasına ilişkin değerlendirmeler yeni bir boyut kazandı.

AB’ye tam uyumlu ulusal ETS ile AB’ye ödenecek sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasından muaf olmak ve bu bedeli yurtiçinde değerlendirmek seçeneği de kamunun gündemindedir. AB’ye tam uyumlu emisyon ticaret sisteminde, AB’ye ihraç edilmeyen üretimin de AB’deki gibi yaklaşık 50-60 Euro/ton CO2 bedel ile fiyatlandırılması söz konusu olacak. Bizim gibi enerji yoğun sektörlere ve paydaşlarımıza etkileri çok dikkatlice değerlendirilmeli.” dedi.