HABERLER

TÜRKÇİMENTO CEO’su İklim Şurasına Katıldı

25 Şubat 2022

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya’da düzenlenen İklim Şûrası 21-25 Şubat 2022 tarihlerinde Konya’da düzenlendi.  

Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonunu gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak “yeşil dönüşüm” anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla düzenlenen Şûranın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı.    

İklim Şûrası kapsamında, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla, toplantı ve paneller gerçekleştirildi.    

24 Şubat 2022’de Şûrada düzenlenen Bilim ve Teknoloji Komisyonu ve Sera Gazı Azaltım (Enerji, Sanayi, Ulaştırma) Komisyonu Yuvarlak Masa Toplantılarına TÜRKÇİMENTO CEO’SU Volkan Bozay katılım sağladı.    

Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefinin ve yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesinde sektör adına katkıları paylaşan Bozay, her iki toplantıda da emisyon azaltılması için atıktan türetilmiş yakıt kullanımının artırılması, yenilenebilir enerjilerin kullanımının artırılması ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, karbon yakalama ve yeniden kullanımını, çimento üretiminde yeni teknolojilerin geliştirilmesi konularından bahsetti.