HABERLER

MOF4AIR Projesi web sitesi açıldı!

04 Şubat 2020

MOF4AIR Projesi Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 AB Araştırma ve Geliştirme Programı tarafından 837975 No’lu Hibe Sözleşmesi kapsamında finanse edilmeye hak kazanmıştır. Enerji santralleri ve karbon yoğun endüstriler (örn. Çimento, çelik ve petrokimya endüstrileri) dünyadaki toplam CO2 emisyonunun büyük bir kısmından sorumludur. Antropojenik CO2 emisyonlarının sınırlandırılmasının yanı sıra, Karbon Yakalama teknolojisi, kullanım veya depolama yoluyla CO2’e yeniden hayat vererek emisyonları azaltma potansiyeline sahip önemli bir teknolojidir.  MOF4AIR, enerji santrallerinde ve enerji yoğun endüstrilerde Metal Organik Kafes tabanlı CO2 yakalama teknolojilerinin performansını geliştirmek ve göstermek için, TÇMB Ar-Ge Enstitüsünün de partner olarak yer aldığı, 8 ülkeden 14 ortağı bir araya getiren UFUK 2020 projelerinden biridir. MOF4AIR Projesi hakkında daha detaylı bilgi almak için www.mof4air.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.“Daha çok CO2 yakaladıkça, daha yeşil bir geleceği kucaklayacağız”