HABERLER

DIGITALCEM: Bugünün Geleceği” Konferans ve Sergisi Gerçekleştirildi

25 Ekim 2023

TÜRKÇİMENTO: DİJİTALİ YEŞİLDEN AYIRAMAYACAĞIMIZ BİR DÖNEME GEÇİŞ YAPTIK  

TÜRKÇİMENTO tarafından MEXT ana sponsorluğu ile düzenlenen “Digitalcem: Bugünün Geleceği” Konferans ve Sergisi’nin açılışında konuşan TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, “Özellikle yeşil ve dijital dönüşüm olarak adlandırılan ikiz dönüşüme sektör olarak adaptasyon sürecindeyiz. Dijitali yeşilden ayıramayacağımız bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz. Bu geçişte de bir diğer önemli unsur toplumsal dönüşümdür. Dolayısıyla ikiz dönüşüm sürecini üçüz dönüşüm olarak revize etmemiz gerekiyor” dedi.

TÜRKÇİMENTO tarafından MEXT ana sponsorluğu ile düzenlenen “Digitalcem: Bugünün Geleceği” Konferans ve Sergisi, 24 Ekim 2023 Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlik, günümüzün en önemli konularından biri olan dijitalizasyon alanında uzman tedarikçi firmalarla çimento sektöründeki dijitalizasyon ve IT yetkililerini, firma sunum ve stantları ile buluşturdu. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, dijital teknolojilerin dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye’de de önemli bir dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, “Bu süreç hem bireyler hem de kurumlar için birçok fırsat ve avantaj sunuyor. Dijitalleşme sayesinde Türkiye, daha rekabetçi bir ekonomiye, daha kolay erişilebilir kamu hizmetlerine ve daha bağlantılı bir topluma doğru hızla ilerliyor” dedi. 

TÜRKÇİMENTO CEO’su Bozay, ülke genelinde yayılmış 56 entegre ve 21 öğütme tesisiyle faaliyet gösteren Türk çimento sektörünün dünyanın beşinci en büyük ve Avrupa'nın lider üreticisi olduğunu, ayrıca klinker ve çimento toplamında dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olarak 100'den fazla pazara hizmet verdiğini söyledi. 

SEKTÖR OLARAK İKİZ DÖNÜŞÜME ADAPTE OLUYORUZ

1957 yılında kurulan TÜRKÇİMENTO’nun ise bugün çimento sektörünün %94’ünü temsil eden köklü bir çatı kuruluş olduğunu belirten Volkan Bozay, “Sektör olarak üretim ve satış rakamlarındaki başarılarımız dışında yeşil mutabakata uyum, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, enerji verimliliği ve dijitalleşme konularında da başarılarımızla dünya liginde yer alıyoruz. Özellikle ikiz dönüşüme sektör olarak adaptasyon sürecindeyiz. Dijitali yeşilden ayıramayacağımız bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz. Bu geçişte de bir diğer önemli unsur toplumsal dönüşümdür. Dolayısıyla ikiz dönüşüm sürecini üçüz dönüşüm olarak revize etmemiz gerekiyor. 

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve istihdam gibi alanlarda dönüşüm yapmadan yeşil ve dijital dönüşümde yol katedemeyiz.” dedi. Konuşmasında Orta Vadeli Plan’a da değinen Volkan Bozay, şunları söyledi: 

“Bildiğiniz üzere dijitalleşme, 2023 Orta Vadeli Plan’da 5. öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, dijital dönüşümün hızlandırılması ve dijital ekonominin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sektörümüzün kendini bu dijital dönüşüme adapte etmesi gerekiyor. Düşük karbonlu yol haritası hazırlamıştık. Sektör olarak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bunlara ulaşırken alternatif yakıt, alternatif hammadde dedik. Bunlar dijitalizasyonla çok orantılı. İnovatif yeni teknolojilerin devreye girmesi gerekiyor. Dijitalleşme her zamankinden daha da önem kazanacak.  Dijital dönüşümün kurumsallaşması, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için gereklidir. Hedeflerimize ulaşma yolundaki son politikamız ise dijital ekonominin desteklenmesi olacaktır. İnovatif çalışmaların ve girişimciliğin desteklenmesi için finansman gerekliliği ortaya çıkacaktır. Finansman sağlanması ve dijital ihracat gibi çalışma alanlarında devletimizin sağlayacağı desteklerle, dijital geleceğin daha hızlı şekilleneceğinin sinyallerini alıyoruz.”

Konferansın açılışında konuşan MEXT Teknoloji Merkezi Satış ve Ekosistem Direktörü Barış Arıkan, “Dünyanın en büyük ve en kapsamlı dijital ve yeşil dönüşüm merkezi” olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

”MEXT bizim için ikiz dönüşümün amiral gemisi konumunda. İhtiyaç duyduğumuz tüm hizmetleri tek çatı altında topluyoruz. 2023 yılı ile birlikte yeşil dönüşümü odağımıza aldık. Çimento sektöründen yedi firmamız var. Çimento sektörünün küresel rekabette ön plana çıkabilmesi için karbonsuzlaştırma hedefleri doğrultusunda yol haritası çıkarılmasında katkıda bulunuyoruz. Şirketlerin sürdürülebilirlik yol haritalarında bulunan geri kazanım, enerji izleme ve enerji verimliliği gibi farklı başlıklarda firmalara yol gösterici olma rolünü üstleniyoruz.”