HABERLER

Çimento ve Klinker İstatistikleri

22 Eylül 2022

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde çimento üretimde, geçen yıla oranla %10,3’lük bir düşüş yaşanmıştır. Yine 2022 yılı ilk yarısında üretilen çimentonun yaklaşık %27,7’si ihracata konu olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde önceki yıla göre iç satışlarda %14,5 azalma yaşanırken, çimento ihracatında ise %6,5’lik artış gerçekleşmiştir. Sektör, yaklaşık %6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştır. İnşaat sezonu olan yaz mevsiminin başlamasıyla, iç satışlarda artış yaşayacağımızı tahmin ediyoruz.  

Bölgesel bazda iç satışlarda Ege bölgesi dışındaki tüm bölgelerde düşüş yaşanmıştır.