HABERLER

Çimento ve Klinker İstatistikleri

27 Mayıs 2021

2021 yılı 2 aylık dönemde çimento üretimde, geçen yıla oranla %33,1’lik bir artış yaşanmıştır. Yine 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde üretilen çimentonun yaklaşık %23,6’sı ihracata konu olmuştur. 2020 yılı 2 aylık dönemde önceki yıla göre iç satışlarda %36,0, çimento ihracatında ise %1,8’lik artış gerçekleşmiştir. Sektör, yaklaşık %23 büyüme yaşadığı 2020 yılından sonra 2021 yılına da artışla başlamıştır. Bölgesel bazda iç satışlarda tüm bölgelerde artış yaşanmıştır.