ÇİMENTO AKADEMİSİ

KROM VI İndirgeme Sistemleri Eğitimi (MAPEI- TÜRKÇİMENTO)

25 Şubat 2021

TEKNİK EĞİTİM/ E-Eğitim 

Durumu
: Aktif (6 ay)
Tür: TÜRKÇİMENTO Video Eğitimi
Doküman: Mevcut (2 Video, 6 Dosya)
Süre: 3 saat
Ücret: lütfen danışınız

Hedefleri
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” sonucunda torbalı çimentolarda 2 ppm altına indirgenmesi zorunlu olan krom (VI)’nın yürürlüğe girme tarihi 31/12/2021 olarak revize edilmiştir. Bu hazırlık sürecinde Cr VI iyonlarını Cr III iyonlarına indirgenmesine ve depolama sırasında stabil kalabilme özelliklerine yönelik Ar-GE çalışmaları da sürdürülmektedir. Eğitimin amacı ise MAPEI Yapı Kimyasalları tarafından yapılan Ar-Ge çalışmaları ve olası çözüm önerileri konusunda katılımcıları bilgilendirmektir.

Konu Başlıkları

1. Avrupa Direktifi:
   a. Avrupa Birliği Cr (VI) direktifinin neden,
   b. Cr(VI)dan kaynaklanan riskler
   c. Su ve toprakta oluşan kirlenmeler
2. Krom Bileşikleri:
   a. Çimentoda Krom’un kaynakları ve formları,
   b. Krom seviyesini yükselten nedenler,
   c. Pazarlanan çimentolardaki çözünebilir Krom(VI) seviyeleri
3. Krom İndirgeme Metodları:
   a. Hammadde seçimi ve Hammadde karışım dizaynı,
   b. Pişirme proses şartlarının kontrolü,
   c. Uygun indirgeyicilerin kullanımı
      • Kalay Sülfat,
      • Demir Sülfat,
      • Antimon bileşikleri
1. Mapei sıvı ürünler,
2. Mapei toz ürünler,
3. Mapei geliştirilmiş toz teknoloji ürünleri
   d. Kullanılan Ürünlerin Raf Ömürleri
   e. Dozajlama Noktaları:
      • Öğütme esnasında krom indirgemenin avantajları
      • Paketleme safhasında indirgemenin avantajları
   f. Endüstriyel Kullanım ve Optimizasyon

4. Analiz Yöntemleri:
   a. EN 196-10,
   b. İyon Kromatografisi,
   c. Analiz Metodlarının Karşılaştırılması

Hedef Kitle:

Sektörümüzün başta kalite olmak üzere hammadde, üretim, proses yönetici ve uzmanları ile diğer ilgili çalışanları


Eğitimlere kayıt ve detaylar için: egitim@turkcimento.org.tr    

Sözlük:  
AKTİF: Eğitim platform üzerinde kullanımdadır.  
PASİF: Eğitim gelecek taleplere istinaden 10 gün içerisinde kullanıma açılacaktır.