ÇİMENTO AKADEMİSİ

Çimento Sektöründe Değirmenlerde Etüt Eğitimi

25 Şubat 2021

TEKNİK EĞİTİM/ E-Eğitim 

Durumu: Aktif (6 ay)
Tür: TÜRKÇİMENTO E-Eğitim
Doküman: Mevcut (13 Video, 3 Dosya)
Süre: 2 gün (yaklaşık)
Ücret: lütfen danışınız.

Hedefleri
Birliğimiz Teknik komitelerinden olan Doğal Kaynaklar ve Prosesler Daimi Komitesi’nin temel hedeflerinden birisi de üyelerimizin etüt çalışmalarına destek olmak amacı ile zorunlu etüt sürecinde veya proses performanslarına yönelik otokontrollerde üretim kalitesi ve miktarında düşüşe yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması yönünde çalışanlarımıza rehberlik yapmak, gerek meslektaşlar toplantıları, gerekse eğitim faaliyetleri ile enerji verimli uygulamaları, ölçme - değerlendirme metotlarını, kıyaslama sonuçlarını, yayınları vb. sektör yöneticileri ve çalışanlarımız ile paylaşmaktır. Bu hedefler kapsamında komitemiz, 2017 yılı faaliyet döneminde Döner Fırınlara yönelik “Çimento Sanayiinde Proses Odit Kılavuzu”nu tamamlamış ve bu çalışmaların sonucunu yine 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri için hedeflediği “Çimento Sanayiinde Odit Eğitimi” ni gerçekleştirmiştir. Fabrika etüt çalışmalarına destek olmak amacı ile zorunlu etüt sürecinde veya proses performanslarına yönelik oto kontrollerde üretim kalitesi ve miktarında düşüşe yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması yönünde çalışanlarımıza rehberlik yapmak, gerek meslektaşlar toplantıları, gerekse eğitim faaliyetleri ile enerji verimli uygulamaları, ölçme - değerlendirme metodlarını, kıyaslama sonuçlarını, yayınları vb. ve çalışanlarımız ile paylaşmak eğitimin ana hedefidir.

Konu Başlıkları

 • Etüd öncesi hazırlıklar, tesis bilgileri, ekipman bilgileri, gerekli ölçüm ekipmanları, eski veriler, görevlendirmeler, kantar kalibrasyonları ve doğrulamaları ile İSG ile ilgili önlemler ve gerekli ekipmanlar
 • Kullanılacak Ölçüm Cihazları ve Ölçüm Teknikleri
 • Sahada Ölçümlerin yapılması ve verilerin toplanması
 • Kütle ve enerji denkliği
 • Hesaplamalar (Kaçak hava dahil)
 • Değirmen içi inceleme
 • Aksiyal eğri
 • Separatör verimi, Tromp eğrisi
 • Referanslarla kıyaslama
 • Teorik bilgiler, değirmen çalışma prensibi
 • Etüd öncesi hazırlıklar, tesis bilgileri, ekipman bilgileri, gerekli ölçüm ekipmanları, eski veriler, görevlendirmeler, kantar kalibrasyonları ve doğrulamaları ile İSG ile ilgili önlemler ve gerekli ekipmanlar
 • Sahada ölçümlerin yapılması ve verilerin toplanması
 • Kütle ve enerji denkliği, hesaplamalar (Kaçak hava dahil)
 • Mekanik ölçüm
 • Referanslarla kıyaslama
 • Roller Presler


Eğitimlere kayıt ve detaylar için: egitim@turkcimento.org.tr    

Sözlük:  
AKTİF: Eğitim platform üzerinde kullanımdadır.  
PASİF: Eğitim gelecek taleplere istinaden 10 gün içerisinde kullanıma açılacaktır.