BASIN BÜLTENLERİ

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ ATIKLARIN GERİ KAZANIMINI DESTEKLİYOR

08 Ocak 2019

Türkiye’de bir yılda 30 milyon ton belediye katı atığı üretiliyor ve bu atıklardan 7 milyon ton ek yakıt üretim potansiyeli bulunuyor. Bu yakıtları çimento fabrikalarında kullanmak mümkün.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, geri dönüşüm, alternatif yakıt üretim ve kullanım konularına dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu tarafından bu yıl, Dünya Çevre Günü’nün ana konusu plastik olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu tarafından 2018 yılı başında deklare edilen plastik stratejisi, Avrupa çapında döngüsel bir ekonomiye geçişin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bugünün plastik stratejisi, ürünlerin AB'de tasarlanma, üretme, kullanma ve geri dönüştürülme şeklini değiştirmeye yönelik kararları barındırıyor. Çevreyi korumak, tasarım, üretim ve yeniden kullanım, onarım ve geri dönüşüm ihtiyaçlarını tam olarak dikkate alan ve aynı zamanda daha sürdürülebilir materyallerin geliştirildiği yeni bir plastik ekonomisine ihtiyaç duyuluyor.

30 milyon ton belediye katı atığından 7 milyon ton ek yakıt üretim potansiyeli

Kalori değeri içeren birçok atığın yanında geri dönüştürülemeyen plastik atıklardan da, Atıktan Türetilmiş Yakıt üretilebilir. Bu yakıtlar, çevresel önlemler alınarak çimento fabrikalarında kullanılabilir. Bu kapsamda, Türkiye’de yılda üretilen 30 milyon ton belediye katı atığından 7 milyon ton ek yakıt üretim potansiyeli vardır ve bu potansiyelin çimento fabrikalarında değerlendirilmesi mümkündür. Böylece, 3 milyon tona yakın kömür veya benzeri katı yakıtın ithalatında tasarruf, fosil yakıtlardan kaynaklanacak yıllık 1,7 milyon ton CO2 tasarrufu ve fosil yakıtlardan kaynaklanacak CO2 emisyonlarının yüzde 7 oranında azaltılması ve bu sayede çöp sahalarının kapladığı alanın azaltılması imkanı doğmaktadır. Belediye katı atıklarından yakıt üretilmesi için, belediye atık sahalarına biyolojik kurutma sistemi içerecek işleme tesisleri kurulması gerekmektedir.

Çimento sektörü, alternatif yakıt kullanımı ile atıkları geri dönüştürmeye katkıda bulunabiliyoruz. Böylelikle, geri dönüştürülemeyen plastiklerin yönetilmesinde de atık hiyerarşisine uygun olarak etkili bir yol sunabileceğimize inanıyoruz.