BASIN BÜLTENLERİ

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜ REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 2004’TEN BU YANA 350.000’DEN FAZLA FİDAN DİKTİ

08 Ocak 2019

TÇMB, üyesi olduğu Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) aracılığı ile rehabilitasyona ilişkin dünyadaki, AB’deki ve ulusal seviyedeki tüm uygulama ve mevzuat gelişmelerini, vaka çalışmalarını ve etkinlikleri yakından takip ediyor.

TÇMB, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi tarafından hazırlanmış olan Ocak Rehabilitasyonu Kılavuzu ile Biyoçeşitlilik Yönetim Planı Kılavuzu’nun Türkçe çevirileri tamamlandı. TÇMB, ayrıca, sektörümüzde hem ulusal mevzuat gereği hem de sahip olunan farkındalıkla halihazırda yürütülen “doğaya yeniden kazandırma” çalışmalarında doğru planlama yapmak, harcanan zamanı ve maliyeti etkin kullanmak, rehabilitasyon örneklerinde alternatifler yaratmak ve böylece doğru çevresel kazanımları sağlayabilmek amacıyla başta çimento sektörü olmak üzere tüm madencilik sektörünün kullanımına sunulması planlanan rehber niteliğinde bir döküman yayımlama hazırlığı yapıyor.

TÇMB, maden sahalarının rehabilitasyonuna ilişkin olarak tüm ulusal ve uluslararası toplantı, panel, sempozyum gibi etkinliklere katılım sağlayarak iyi uygulama örneklerini paylaşmayı ve öncü rolünü korumayı bir misyon olarak kabul ediyor.

Sektörümüz tarafından, biyoçeşitliliği de gözönünde bulunduran rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında yapılan uygulama ve etkinliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İklim ve zemin özelliklerine bağlı olarak yerli bitki ve ağaç türlerinin ekilmesi/ dikilmesi
  • Yine iklime, yağış potansiyeline ve zemin özelliklerine bağlı olarak hydroseeding (sulu çamur ile tohumlama) tekniğinin uygulanması
  • Fabrikalara ait seraların kurulması ve rehabilitasyon faaliyetleri için bitki ve ağaç yetiştirilmesi
  • Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapabilecek nitelikte kuş yuvalarının sahalara yerleştirilmesi
  • Doğal yeraltı suları ile bir ekosistem oluşturularak farklı türde canlılar için yaşam alanları yaratılması
  • Üniversiteler ile ilgili STK’lardan uygulama projeleri için bilimsel destek alınması
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin farkındalığı artırmaya yönelik proje yarışmaları düzenlenmesi
  • Şirketlerin çevresel yaklaşımları konusunda çalışanlarının farkındalığını artırmak ve dikkatlerini çekmek amacıyla ağaç dikim günleri düzenlenmesi


Türk çimento sektörü çevreyi vazgeçilmez öncelikleri arasında gören bir sektör olarak, maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılmasını önemsemekte, teknik uygulamaları ile her geçen gün ekosistemini sürdürülebilir kılacak yeni olumlu adımlar atarak bu yaklaşımı destekliyor. Bu çerçevede çimento sektörü, günümüzde rehabilitasyonun sadece çevresel değil, sosyal, ekonomik ve en önemlisi de kültürel bir anlayış olduğunu benimseyen öncü bir vizyonla geleceğini şekillendiriyor.

Sektörümüz 2004 yılından bu yana madencilik faaliyeti yürüttüğü alanların yaklaşık % 2,3’ünde faaliyetlerini tamamlamış, terk ettiği ocak sahalarını bahsi geçen rehabilitasyon uygulamaları dahilinde rehabilite etmiştir. Buna göre toplam yaklaşık 300 ha alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 350.000’den fazla fidan dikilmiştir. Bu alanların yaklaşık % 67’si doğal orman veya park alanı olarak rehabilite edilirken yaklaşık 22 ha alanda da doğal yeraltı suları ile göletler oluşturulmuştur.