BASIN BÜLTENLERİ

SEKTÖRDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ İLERİ TAŞIMAK İÇİN KAMU DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ OLACAK

14 Ocak 2022

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında TOBB tarafından düzenlenen webinarda yaptığı konuşmada, Türk çimento sektörünün 2020 yılında toplam enerjisinin %7,7’sini yaklaşık 1,3 milyon ton atıktan ürettiğini söyledi.

Fatih Yücelik, “Sektör olarak enerji verimliliğinde ileri noktadayız. Bunu daha da ileriye taşımak için son teknoloji yatırımına ihtiyaç duymaktayız. Ancak bunun için fon ihtiyacı sektörü aşmaktadır. Avrupa Birliği’nde olduğu gibi bizim de bu noktada kamu desteğine ihtiyacımız olacaktır” dedi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı ve TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, çimento üretiminde maliyet kaleminin en büyüğünü yakıt ve elektrik enerjisi oluşturduğunu hatırlatarak, “% 80’e yakın olan bu maliyet kalemi dünyada enerji sıkıntısının yaşandığı bu dönemde bizleri ayrıca olumsuz etkiliyor. Bu noktada, enerji yoğun sanayiinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, birim ürün başına enerji maliyetinin en aza indirilmesi, en önemli faktördür” dedi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından Enerji Verimliliği Haftası kapsamında düzenlenen TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli’nde konuşan Fatih Yücelik, çimento endüstrisinin, sürdürülebilirlik, ulusal enerji tüketiminin azaltılması ve ulusal çevre politikaları yönünden en büyük maliyet kalemi olan enerjide, verimliliği ilke edindiğini söyledi. 

Ülke sathına yayılmış 76 tesisle faaliyet gösteren çimento sektörünün dünyada 5. büyük, Avrupa’nın ise lider üreticisi olduğunu hatırlatan Fatih Yücelik, konuşmasına şöyle devam etti:  “İhracatta dünya 2. si olan sektörümüz 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörümüzde enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların başında Bakanlığımız tarafından yürütülen ‘Yıllık Çimento Sektörü Kıyaslama Çalışmaları’ geliyor. Hem entegre hem de öğütme paketleme tesisleri dahil %100 gibi bir oranla çalışmaya katılım sağlıyoruz.”  

PETROKOK İTHALATININ AZALMASINA KATKIDA BULUNACAĞIZ

Türk çimento sektörünün 2020 yılında toplam enerjisinin %7,7’sini yaklaşık 1,3 milyon ton atıktan ürettiğine dikkat çeken Fatih Yücelik, şu bilgileri verdi:  “Avrupa Birliği’nde %46 olan atıktan enerji üretim oranına ülkemizin de ulaşması ile karbon emisyonlarımızı daha da düşürmek mümkün olacaktır. Avrupa’daki gibi bu oranı yaklaşık olarak %50 seviyesine çıkardığımızda Aralık 2021 fiyatlarıyla yaklaşık 700 milyon dolarlık petrokok ithalatının önüne geçilmesini sağlayacağız. Bu da cari açığımız karşısında ülke ekonomimize çok büyük destek anlamına geliyor. Bu noktada arzu edilen düzeye ulaşılabilmesi için paydaşların iş birliği ve ortak çözüm anlayışı ile hareket etmesi dışında kamunun mevzuat tarafındaki düzenlemelerinin süreklilik arz eden bir yapı oluşturulmasında büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Enerji verimliliği konusunda sektörümüzdeki diğer önemli konu da atık ısı geri kazanımıdır. Çimento üretim süreçlerinde oluşan ve fabrika ana bacasından atmosfere atılan sıcak gazların enerjisi, atık ısı geri kazanımı tesisleri sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Hali hazırda 16 fabrikadaki 25 hatta 141,5 MW elektrik enerjisi üretiliyor. Bu sayede yaklaşık 570 bin konutun günlük tüketimine denk gelen elektrik ihtiyacını, sadece üretim işleminden çıkan atık ısı ile karşılıyoruz. Bir bu kadar daha yatırım yapma potansiyelimiz var.” yapma potansiyelimiz var.”   

Fatih Yücelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çimento sektöründe yürütülen verimlilik çalışmaları sayesinde 2016-2020 arasında, ton çimento başına elektrik tüketimi % 3,4 azalarak 97,7 kilowatt/saat (kWh)’ten 94,4 kilowatt/saate geriledi. Termal enerjide de kg klinker başına 810 kilo kalori (kCal) olan özgül tüketim değeri % 1,1’lik bir azalış ile 801 kilokalori(kCal)’ye düşürüldü. Sektörümüz dünyada da en verimli ilk üç çimento üreticisi ülke arasında yer almaktadır. Sektör olarak enerji verimliliğinde ileri noktadayız. Bunu daha da ileriye taşımak için son teknoloji yatırımına ihtiyaç duymaktayız. Ancak bunun için fon ihtiyacı sektörü aşmaktadır. Avrupa Birliği’nde olduğu gibi bizim de bu noktada kamu desteğine ihtiyacımız olacaktır.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZ ARTIYOR

Fatih Yücelik, sektörün toplam 24,5 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımını devreye aldığını belirterek, “Son dönemde hem çevre yönünden ihtiyaçlar hem de enerji arz güvenliğine ve enerjide fiyat istikrarına ilişkin gelişmeler, fabrikalarımızı yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya yönlendirmiştir. Hali hazırda fizibilite ve yatırım aşamasında bulunan toplam 152 MW gibi bir kapasitenin de ilerleyen dönemlerde kademe kademe devreye alınması planlanmaktadır. Tabii bu noktada, mevzuat yönünden bazı engellerin karşımıza çıktığını belirtmeden geçemeyeceğim. Bunları istişare edebilmek ve alternatif çözüm önerileri geliştirmek adına EPDK ve TEİAŞ nezdinde yoğun girişimlerimizi sürdürmekteyiz” dedi.