Coating type of the roads inside the tunnel is very important for ensuring fire safety. Asphalt coatings are made up of bitumen, which is an organic matter, and of inorganic matters such as sand and gravel. Therefore asphalt coatings are flammable and are not resistant to very high temperatures.  When the asphalt burns, it emits toxic gas. However, concrete, which is made up of inorganic matters such as cement, water, sand and gravel, is inorganic and is not flammable. It is very resistant to high temperatures and does not cause toxic gas emission during the fires. For this reason, it provides an environment favorable for the people to evacuate the scene and for the rescue teams and fire brigade to respond.  

BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ

Binalarda yangın güvenliğini etkileyen en önemli parametrelerden biri tercih edilen yapı malzemesidir. Tüm dünyada yangınlarda ölüm oranları incelendiğinde en önemli kısmı konut yangınlarının oluşturduğu gözlemlenmektedir. Her yıl konutlarda çıkan yangınlardan dolayı ABD’de ortalama 3.500 kişi, Avrupa’da ise ortalama 4.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise konutlarda gerçekleşen yangınlarda yıllık ortalama 700 vatandaşımız hayatını kaybetmektedir.

Ülkemizde, Avrupa ve ABD’ye göre konutlarda çıkan yangınlarda ölüm oranının çok daha düşük olmasının ana nedeni yapı malzemesi tercihindeki farklılıktır. Örneğin, ABD’de konutların %80’ninde ahşap yapı malzemesi iken % 20’lik kısmı betonarme veya taştır. Konutlarda yangınlardan kaynaklı ölüm oranının yüksek olduğu pek çok Avrupa ülkesinde de durum benzerdir.